Crefus – Sáng tạo Robot

GV. PHẠM CÔNG TOÀN

GV. NGUYỄN THỊ VÂN ANH

GV. NGUYỄN THỊ KIM THOA

GV. NGUYỄN DUY DANH

Soroban – Tính nhanh kiểu Nhật

GV. TRẦN THỊ HIỀN NHI

GV. NGUYỄN VĂN DƯỠNG

Puzzle Dojo – Toán tư duy Nhật Bản

GV. NGUYỄN HỒNG NGUYÊN

GV. NGUYỄN THỊ BẢO VY

GV. NGUYỄN THỊ MINH HUY

J-Art – Mỹ thuật Sáng tạo Nhật Bản

GV. NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN