Category Archives: TIN TỨC

Hướng nghiệp cho bé

Hướng nghiệp cho bé

Hướng nghiệp cho bé từ lâu đã xuất hiện tại các nước tiên tiến và phát triển. Quá trình này tưởng chừng đơn giản và không quan trọng nhưng lại tránh được việc mất thời gian để không phải học trái ngành, mông lung hoặc những áp lực trong không đáng trong công việc sau […]

Có 6 nguyên tắc vàng trong dạy tiếng Anh cho trẻ em để việc dạy và học có hiệu quả

Trung tâm sáng tạo công nghệ HIKARI

Dạy tiếng Anh cho trẻ em cần chú ý những học cụ (kể cả bài hát, trò chơi, diễn kịch…) bình thường dễ kiếm để làm tăng hoạt động của các em, nhất là cần khuyến khích trẻ tìm kiếm thêm các học cụ làm phong phú hóa quá trình học tập, khuyến khích trẻ […]